Oswald Domes

Oswald Domes

Mitglied des Vorstandsteams

Ludwig Lortz

Ludwig Lortz

Mitglied des Vorstandsteams

Peter Winkler

Peter Winkler

Mitglied des Vorstandsteams

Sigrid Will

Sigrid Will

Leiterin des Seniorenkreises

Anita Gaugler

Anita Gaugler

Mitglied des Leitungsteams Seniorenkreis

Richard Gaugler

Richard Gaugler

Mitglied des Leitungsteams Seniorenkreis